لینک مستقیم فایل(ترجمه مقاله بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ( (e-CRMبر روی وفاداری مشتریان)

ترجمه مقاله بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ( (e-CRMبر روی وفاداری مشتریان|41010693|mvb2029|بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ( (eCRMبر روی وفاداری مشتریان,چکیده,هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری در ایجاد وفاداری مشتریان در سایت پارس مدیرمی باشد این مطالعه به روش توصیفی اندازه گیری انجام شده است نمونه گیری با 170 مشتری انجام شد برای انجام این مطالعه از دو پرسشنامه محقق ایجاد شده توسط استفاده
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل ترجمه مقاله بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ( (e-CRMبر روی وفاداری مشتریان قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی ( (e-CRMبر روی وفاداری مشتریان

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری در ایجاد وفاداری مشتریان در سایت پارس مدیرمی باشد. این مطالعه به روش توصیفی اندازه گیری انجام شده است. نمونه گیری با 170 مشتری انجام شد. برای انجام این مطالعه از دو پرسشنامه محقق ایجاد شده توسط استفاده شد که توسط محققان و آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است. محاسبات انجام شده با روش آلفا کرونباخ برای پرسشنامه e-CRM برابر 709/0و برای پرسشنامه و برای پرسشنامه وفاداری مشتری 832/0 به تأیید رسیده است. نتایج تحقیقات با استفاده از دو روش همبستگی و رگرسیون نشان دهنده آن است که کدام عوامل در جهت ارتقای e-CRM در موسسه خزر پارس مدیر موثر و کدام یک بی تاثیرمی باشند. تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که پیاده سازی e-CRM از لحاظ آماری رابطه مثبت معنی داری با عوامل وفاداری مشتریان دارد. مدیر این شرکت میتواند برای اجرای بهینهe-CRM از نتایج این تحقیق استفاده نماید ونیز می تواند آن را با فرهنگ ایرانی مطابقت داده و وفاداری بیشتر مشتریان رابه همراه داشته باشد.

کلیدواژه: CRM (مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی)، e-CRM(مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی)، وفاداری، مشتری، مدیریت


مطالب دیگر:
📌پلان مسكوني 3 طبقه با موقعيت مكاني📌پلان 2 طبقه 130 متري📌پلان 3طبقه 130 متري📌پلان اجرايي 2 طبقه با زير بنا 170 متر📌پلان 2 سازه فولادي 3 طبقه📌پلان اجرايي 2 طبقه 4 واحدي هر واحد 90 متر📌پلان اجرايي 4 طبقه هر واحد 70 متر📌پلان 6 طبقه 10 واحدي هر واحد 60 متر📌پلان 2 طبقه 4 واحدي📌متره و برآورد قيمت با زير بنا 150 متر📌پلان اجرايي 2 طبقه با زير بنا 100 متر📌پلان اجرايي 3طبقه📌پلان 4 طبقه 6 واحدي📌پلان سازه فولادي 3 طبقه📌پلان 2 طبقه📌پلان اجرايي 3 طبقه تك واحدي📌پلان 5 طبقه تك واحدي📌ترجمه مقاله گرمایش با آب گرم، به همراه اصل مقاله📌ترجمه مقاله تعادل حرارتی (ترمودینامیکی) موتور دیزل تک سیلندر قابل اجرا برروی سوخت‌های جایگزین ...📌ترجمه مقاله تعادل حرارتی موتور چهارزمانه SI عامل برروی هیدروژن به عنوان سوخت مکمل،به همراه اصل مقاله📌ترجمه مقاله مطالعه فن آوری های موجود بازیافت گرمای گازهای خروجی برای کاربردهای موتور دیزل HD📌پلان اجرايي 2 طبقه📌پلان اجرايي 5 طبقه📌پلان 4 طبقه📌نقشه جهان