لینک مستقیم فایل(مقاله بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان فرقان كرج)

مقاله بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان فرقان كرج|40063001|mvb2029|بررسی ساختار وشبوه مدیریت دبیرستان فرقان كرج ,موقعیت جغرافی مدرسه,هدف از تاسیس,تاریخچه تاسیس,امکانات فیزیکی,امکانات پرسنلی,چارت سازمانی,بودجه,اهداف دوره دبیرستان,رسیدگی به حضور غیاب,دانلود,دانلودمقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه
با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل مقاله بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان فرقان كرج قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

*مقاله درمورد بررسی ساختار وشبوه مدیریت دبیرستان فرقان كرج*


فهرست مطالب:

فصل اول:

ـ مقدمه

ـ موقعیت جغرافیایی مدرسه

ـ هدف ازتاسیس

ـ تاریخچه تاسیس

فصل دوم:

ـ مباحث نظری

فصل سوم:

ـ امكانات فیزیكی ( الكتریسیته، نور، حرارتی )

ـ درصد فضاهایی كه به قسمتهای مختلف اختصاص یافته

است (كل مساحت زمین، مساحت كتابخانه ، مساحت

آزمایشگاه ، مساحت نمازخانه)

فصل چهارم:

ـ امكانات پرسنلی

ـ كادر آموزشی

ـ چارت سازمانی

ـ جدول آماری معلمین

ـ شرح وظایف مدیر ومعاون

ـ شرح وظایف معلم امورپرورشی ومعاون

فصل پنچم:

ـ بودجه ( هزینه های جاری، سرمایه ایی، سرانه)

ـ جدول آمار بودجه

فصل ششم:

ـ اهداف دوره دبیرستان

ـ شیوه مدیریت

ـ جدول آمار برنامه هفتگی

ـ رسیدگی به حضور وغیاب( معلمان ودبیران آموزشی)

ـ علل به وجود آمدن ساعات جبرانی وتشكیل كلاسهای فوق

برنامه

ـ میزان استفاده از وسایل كمك آموزشی

ـ چگونگی تدریس معلمان

ـ چگونگی تشكیل شورای دانش آموزان مدرسه وانتخاب

مبصر

ـ ارزیابی وسنجش نمرات دانش آموزان

ـ بررسی میانگین یكسال آموزشگاه

فصل هفتم:

ـ نحوه برگزاری انجمن اولیاء مربیان

ـ نمونه ایی ازبخشنامه ها وآئین نامه ها( درمورد انجمن اولیاء مربیان واینكه آیاانجمن اولیاء مربیان توجه لازم را می نمایند)

ـ شورای اسلامی (دانش آموزان وانجمن اسلامی)

ـ انواع مسابقات تربیتی وبرگزاری جشنها

ـ طرحها وفعالیتهای گروهی

ـ برگزاری ارتباط مدرسه با نهادها

ـ بسیج دانش آموزان ونمونه ای ازفرم بسیج

فصل هشتم:

ـ مقایسه آموزشگاه با معیارهای ازقبل تعیین شده

ـ نحوه ارزشیابی

ـ تجزیه هر تحلیل عملكرد

ـ نتیجه گیری وارائه پیشنهادات


فصل اول

دوره پیدایش نظریه های مكتب كلاسیك

در ا.واخرسال 1800 میلادی مجموعه ای ازمفاهیم تازه درباره سازمان وهم اكنون به عنوان نظریه كلاسیك شناخته شده است به گونه ای وسیع گسترش یافت تا ثیر نظریه كلاسیك سا زمان هم اكنون نیز با رز وبرجسته است چندان اثار ان دربسیاری از سازمانهای پیچیده مشا هده می شود درواقع مفا هیم كلا سیك سازمان در مقیاس وسیعی ازسازمانهای بزرگ وپیچده مصداق پیدا میكند تا ثیر بسزایی درتكا مل تمدن نوین داشته است نظریه كلاسیك سازمان را سا ختاری ازروابط قدرت نقش ماه فعا لیتها وارتباط تلاش بین افراد وجود دارد تعریف میكند بطور كلی طبق این نظریه سازمان یك ساختار مكانیستی بیروح وغیرقابل انعطاف است نظریه كلاسیك درسه مسیرتحول یافت بورد كراسی اداری ومدیریت علمی اساس این سه جریان با فرضیات مشابهی پایه ریزی شده وتاثیر علمی اساس انها یكسان است همچنین هر سه جریان در مقطع زمانی رشد وتوسعه یافتند (1950 –1900میلادی ) در اینجا این سه نظریه را به افتخارشرح می دهیم ( گوئل كهن 1371)


مطالب دیگر:
بررسی پروژه گرافیکی بارش برف و باران با C++تحقیق استاندارد های کارگاه چوبالگوریتم و سورس مساله هشت وزیرتحقیق بررسی تاریخچه اومانيسم ( انسان گرایی )تحقیق درباره هنر آبستره یا انتزاعیتحقیق بررسی کامل و جامع پرچم ملل مختلفتحقیق همه چیز راجع به صنعت نساجیتحقیق آشنایی با سبک های نقاشي فوويسم ، كوبيسم ، هنر انتزاعي و سوررئاليسمتحقیق راجع به الياف مصنوعي در صنعت نساجیتحقیق بررسی سابقه تاریخی ریسندگیتحقیق معنای آریگونی در صنعت نساجیتحقیق بررسی پيشرفت تكنولوژي نساجيتحقیق درباره الیاف طبیعیتحقیق تکنیک های آهارزنی سطح کاغذدانلود سیستم ثبت نام مدرسه با زبان سی شارپ‎ به همراه مستنداتتحقیق پیشینه لباس در جهانتحقیق آشنایی با صنعت نساجیدفترچه تلفن با زبان سی شارپتحقیق آشنایی با صنایع دستی استان فارستحقیق بررسی صنايع دستي ایران از گذشته تا امروزچندین نمونه مسائله و حل آن در سی شارپتحقیق راجع به جامعه شناسی موسیقی در ایرانتحقیق آشنایی با تاریخچه بسته بندی عطرپروژه کاریابی آنلاین به همراه سورس مستنداتبرنامه نویسی مدیریت هتل به زبان سی شارپ ‎